Vị trí ứng tuyển

GIÁM ĐỐC SÀN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND tuyển dụng

Giám đốc Sàn BĐS

  

Xem thêm

NHÂN VIÊN SÀN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND 

 tuyển dụng Chiến binh Sales

Xem thêm

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND tuyển dụng

Marketing Property Manager

Xem thêm

NHÂN VIÊN MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND tuyển dụng

Nhân viên Marketing BĐS

Xem thêm

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND tuyển dụng

Nhân viên Content Marketing

Xem thêm

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND tuyển dụng

Trưởng phòng Kế toán BĐS

Xem thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN

HDTC LAND tuyển dụng

Kế toán Bán hàng BĐS

Xem thêm

NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT)

HDTC LAND tuyển dụng

Nhân viên CNTT (IT)

 

Xem thêm

GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ THIẾT KẾ

HDTC LAND tuyển dụng

Giám đốc Khối Quản lý Thiết kế

Xem thêm

TRƯỞNG NHÓM KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH VÀ HỢP ĐỒNG

HDTC LAND tuyển dụng

Trưởng nhóm Kiểm soát Ngân sách và Hợp đồng

Xem thêm